SYSTÉM ZVLÁŠTĚ OHROŽENÝCH DRUHŮ V ČR

stupeň ohrožení označení
druh kriticky ohrožený C1
druh silně ohrožený C2
druh ohrožený C3