Čeleď BRUTNÁKOVITÉ - Boraginaceae patří do řádu BORAGINALES, rostliny vyšší dvouděložné, synonymum  této čeledě - Drsnolisté