Čeleď Bukovité Fagaceae je podřízen řádu Bukotvaré, rostliny vyšší dvouděložné. Další názvy řádu Bukotvaré - Břízotvaré, Ořešákotvaré