Čeleď PRVOSENKOVITÉ spadá do řádu VŘESOVCOTVARÉ, rostliny vyšší dvouděložné