Čeleď PRYŠCOVITÉ - Euphorbiaceae náleží do řádu Malpighiales, rostliny vyšší dvouděložné