ČELEĎ ROUTOVITÉ SPADÁ DO ŘÁDU MÝDELNÍKOTVARÉ, ROSTLINY VYŠŠÍ DVOUDĚLOŽNÉ.