Atlas rostlin - Albert Pilát

Atlas rostlin - Albert Pilát

Atlas rostlin od botanika Alberta Piláta a Otto Ušáka  byl také mým dobrým pomocníkem. Je to několikáté vydání Kapesního atlasu rostlin,  prakticky tvořený, dobrý do herbářů.