STRUČNÝ PŘEHLED listových odchylek

STRUČNÝ PŘEHLED listových odchylek

Stručný přehled listových odchylek jednotlivých taxonů listnatých dřevin - Miroslav Kučera  - Botanický ústav akademie věd české republiky Průhonice